Boekingsvoorwaarden

Boekingsvoorwaarden Congres- en Studiecentrum VNG B.V.

Kosten
De eventuele deelnamekosten zijn vermeld bij ieder programma. Dit bedrag is tenzij anders vermeld exclusief btw. Voor zover van toepassing ontvangt u na afloop van de activiteit een factuur, tenzij bij de betreffende activiteit een andere betalingsvoorwaarde is vermeld. Degene die inschrijft voor een activiteit waarvoor een deelnamebijdrage verplicht zich persoonlijk dat de deelnamebijdrage wordt betaald. Degene die inschrijft is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens, inclusief die die voor een correcte factuur nodig zijn. Mocht onjuistheid en/of onvolledigheid van de gegevens tot gevolg hebben dat een factuur moet worden aangepast of dat een nieuwe factuur moet worden verzonden, dan wordt daarvoor € 15,00 exclusief btw als administratiekosten in rekening gebracht.

Inschrijving
Belangstellenden schrijven zich in via deze website. U gaat hiervoor naar de congreskalender en vult de verplichte velden in. Na het invullen van de verplichte velden, ontvangt u automatisch een bevestiging van uw inschrijving. Daarnaast ontvangt u enige dagen voor de bijeenkomst per post of e-mail een deelnamebevestiging met eventuele nadere informatie over het programma en de locatie. Uw inschrijving is bindend. Als uw inschrijving niet gehonoreerd kan worden, ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht.

Uitstel of annulering van de activiteit
Het kan voorkomen dat het Congres- en Studiecentrum VNG een activiteit moet uitstellen of annuleren. Als dit een activiteit waarvoor u zich hebt aangemeld, ontvangt u daarvan zo spoedig mogelijk bericht. Als de activiteit wordt uitgesteld plaatsen wij u vrijblijvend voor de activiteit die op een later tijdstip wordt uitgevoerd.

Annulering
Ten aanzien van annulering gelden de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld bij de betreffende activiteit.

Prijswijziging
Het Congres- en Studiecentrum VNG houdt zich het recht voor om de deelnameprijzen te veranderen als gevolg van wijzigingen in door de overheid opgelegde belastingen.

Mensen met een beperking
Bent u mindervalide of anderszins beperkt, vermeld dit dan op het inschrijfformulier. Wij doen ons best zoveel mogelijk met u en uw beperking rekening te houden.

Uitsluiting voorwaarden derden
Eventuele algemene (inkoop)voorwaarden die (de werkgever van) de deelnemer hanteert worden nadrukkelijk uitgesloten. Door inschrijving gaat de deelnemer akkoord met de voorwaarden van Congres- en Studiecentrum VNG.

Congres- en Studiecentrum VNG B.V.
Postbus 30435
2500 GK Den Haag
070-3738458
vngcongressen@vng.nl
www.vngcongressen.nl 
KvK nr. 27195052

Bekijk de boekingsvoorwaarden van het Congres- en Studiecentrum VNG.Onze website is vernieuwd. Neem een kijkje en laat weten wat u ervan vindt.
Geef je mening

OK